Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

mscheeky
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk
mscheeky
mscheeky
Reposted fromshakeme shakeme viakurz kurz
3130 33bf 500
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viakurz kurz
mscheeky
Reposted fromvith vith viakurz kurz
mscheeky
mscheeky
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viaslowemwsedno slowemwsedno
5108 c4a9
Reposted fromNanutka Nanutka viaslowemwsedno slowemwsedno
mscheeky
mscheeky
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Find me now. Before someone else does.
Haruki Murakami, “1Q84″ (via misswallflower)

April 14 2015

7523 337e 500
Reposted fromtwice twice viakurz kurz
mscheeky
4166 8694 500
później bywa zwykle za późno.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaslowemwsedno slowemwsedno
mscheeky
mscheeky
5025 932b
mscheeky
0745 0c2c 500
Reposted fromsubliman subliman viakurz kurz
.
Reposted fromweheartit weheartit viakurz kurz
mscheeky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl